Proces & Maintenance Support

Proces safety Management


Vergunningsystemen voor een veiligere bedrijfsvoering          

Door de ruime werkervaring als onderhoudsmanager en met het behalen van zijn MVK-procesveiligheid-HVK-CMSE diploma's heeft Mestech de kennis die u zoekt. Door het dagelijks werken met het opzetten van werkvergunningsytemen bij BRZO Bedrijven heeft Mestech veel werkervaring verkregen. Mestech kan een systeem van werkvergunningen opnieuw opzetten of de bestaande systemen aanvullen. Mestech ondersteund al 6 jaar de PPG/Sigma Coatings vestiging te Antwerpen met het maken van diverse werkprocedures.

Besluit risico’s zware ongevallen 1999

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. 

Ondersteuning bij Process Safety:

Als Process safety consultant kan Mestech helpen op het gebied van procesveiligheid ,explosieveiligheid ,arbeidsveiligheid en de functionele veiligheid. Ondersteuning bij HAZOP, SIL, LOPA, RI&E, technische ontwerpen , explosieveiligheid documenten EVD (ATEX 137), ATEX 95, kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses, risico- of storingsanalyses, PGS 15, SIL, RI&E.

Uitvoering en begeleiding van Process Hazard Analysis (Hazop-Hazan) en het opstellen,uitvoeren en beheren van de actieplannen.

Advisering ten aanzien van de berekeningen & uitvoering van elektrische veiligheid (Sill) (NEN EN-IEC 60204-1).

De uitvoering van projecten t.a.v. het Proces safety management (PSM)opstellen van veiligheidsdocumenten voor de Hazop & RIE  m.o.a elektrische schema’s, P&ID’s en SOE en Material data sheets.

Opzetten en begeleiden van trainingsprogramma’s toegespitst op Process Safety.


Beheersmaatregelen

Mestech kan voor u organisatie het volgende verzorgen betreffende Procedures en trainingen:

Het invoeren van een "MOC procedure" zodat alle veranderingen (tijdelijke) binnen de organistatie beter worden beheerst en geborgd. 

Het invoeren van een "Contractor safety" procedure zodat alle contractors,aannemers werkzaam binnen u organistatie worden geregisteerd en getraind op de bestaande veiligheidsregels van u bedrijf.

Het invoeren van een "LOTO (log Out Tag Out)procedure zodat alle medewerkers en onderaannemers werkzaam aan de procesinstallatie volgens een van te voren vastgesteld protocol de installatie kunnen uit-inschakelen en veilig kunnen stellen voor onderhoud.

Het maken van "SOP" (Standard Operation Procedure) en MOP (Maintenance Operation Procedure) per installatie een gedetailleerde beschrijving van de procesonderdelen en de bediening en werking van de installatie. 

Het invoeren van een "Hot Work (Heetwerkvergunning)procedure zodat alle medewerkers en onderaannemers de heetwerk werkzaamheden in de buurt van de procesinstallatie veilig uitvoeren. 

Het invoeren van een "Start-up procedure zodat alle Technische medewerkers en Productiemedewerkers werkzaam binnen de eigen organistatie de procesinstallatie volgens een van te voren vastgesteld protocol kunnen opstarten en/of uitzetten na onderhoud en of schoonmaakwerkzaamheden.

Het invoeren van een "Confined Space (Besloten ruimte)procedure zodat alle technische medewerkers en onderaannemers werkzaam binnen de organisatie de gevaarlijke besloten ruimte volgens een van te voren vastgesteld protocol kunnen betreden en daarbij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Het maken van een "SOE" (Standard Operation envelop )overzichtslijst zodat van alle kritische componenten in de procesinstallatie is vastgelegd tussen welke waarde ze veilig functioneren en wat de kritische grenzen binnen deze beveiliging is.

Het invoeren van een "Werken op Hoogte" procedure zodat alle technische medewerkers en onderaannemers werkzaam binnen de organistatie de regels volgen en her-kennen betreffende het gevaar van werken op hoogte.

Het invoeren van een "Equipment entegrity" procedure zodat al het Mechanische falen wordt onderzocht op de kans van falen en waarschijnlijkheid met daarbij een advies over soort het soort onderhoud en type inspectie.

 

Het invoeren van een "Bouding &Grounding (Aarding)procedure zodat alle technische medewerkers en productiemedewerkers werkzaam binnen de organisatie de gevaren her-kennen van statische elektrische oplading. 
 
Het maken van "VeiligheidsTrainingen" zodat alle medewerkers en onderaannemers werkzaam binnen de organisatie de veiligheidsregels beheersen voordat ze aan het werk gaan.

Het maken van overzichten (tabellen) en labels in het veld van alle "Kritische componenten" zowel proceskritisch als milieukritisch en die vervolgens invoeren in het onderhoudssysteem. Alle technische medewerkers en onderaannemers werkzaam binnen de organistatie herkennen de componenten in het veld als kritische.Mestech Company is a Maintenance and Safety specialist for all technical support for Proces Safety Systems. Mestech offers usually technical support for Maintenance Dept. and HSE Dept. with creating or training about all issues Process Safety Management.
Mestech Support PSM-PHA: Requirements,Procedures,Governmental Regulations:
Lock out Tag Out, Confined Space,Hotwork,Process Safety,Hazops,Hazans,Risk Analyse,Contractor Safety,Line breaking,Asbestos,Safety Superisor by TAR,Safety rounds,5S system,Maintenance software,Maintenance advise and Projectleader.Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001.veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001.veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001.veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OhsAS 18001.