Proces & Maintenance Support

Maintenance Support

Ondersteuning van de Maintenance Dept.


Mestech kan als Onderhoudsmanager  en of als Projectleider support bieden bij:

1.Planmatig onderhoud en het oplossen van storingen.

 • Vakdisciplines die beheerst worden zijn, meet- en regeltechniek, procestechniek,elektrotechniek en werktuigbouwkunde.
 • Mestech kan de volgende onderhoudsmensen in een project aansturen onderhoudsmonteurs, meettechnici, storingsdienstmedewerkers, hydrauliek specialisten, maar uiteraard ook werkvoorbereiders, maintenance engineers en overleg hebben met de afdelingsmanagers 

2.Opzetten van Onderhoudsprogramma, zodat de capaciteit en functionaliteit van bedrijfskritische installaties optimaal  blijft.

 • Waarbij de technische staat van installaties, en de (te verwachten) ontwikkelingen en functionele eisen van installaties worden ingevoerd .
 • Invoeren van de noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden en inspecties.
 • Invoeren van het gekozen onderhoudsconcepten voor de verschillende installaties. 

3.Opstellen van Jaarplan, zodat de (financiële) prestaties van het technische onderhoud bestuurbaar kan worden o.b.v. technische en productiedoelstellingen.

 • Overzicht maken van de investeringen en de (reguliere)werkzaamheden die de komende periode moeten worden uitgevoerd aan de installaties.
 • Een vertaling van  technische- en productiedoelstellingen naar benodigde budgetten en te realiseren prestaties van de installaties en het behalen van gemaakte afspraken over PI's.
 • Opstellen van een jaarplan voor verschillende Procesonderdelen en verantwoordelijkheden vastleggen over resultaten en eventuele afwijkingen op de overeengekomen afspraken.

4.Technische verbeteringen doorvoeren, zodat de conditie geborgd en verbeterd wordt van complexe en bedrijfskritische installaties


 • Adviseren over de voordelen en noodzaak van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, afwegen wat de gevolgen zijn voor de continuïteit van het productieproces en de gestelde budgetten.
 • Ontwikkelen van structurele oplossingen voor repeterende problemen en het besturen van de uitvoering van verbeteringen en aanpassingen aan de procesinstallaties.

5.Onderhoudsmethodieken.

 • Ontwikkelingen en vertalen naar werkwijzen en onderhoudsmethodieken.
 • Waarborgen van de implementatie van werkwijzen en methodieken in de dagelijkse praktijk en het vergroten van het kennisniveau van medewerkers door instructies en kennisdeling d.m.v trainingen.

6.Veiligheidsperformance, wettelijke veiligheid- en milieueisen in de werkorganisatie geïmplementeerd worden.

 • Ondersteuning bij de invoering en ontwikkelingen in interne en externe regelgeving ten aanzien van milieu en veiligheid (ISO 14001 en OHSAS 18001). 

7. Ondersteuning bij projecten en shutdowns

Door onze jarenlange ervaring met shutdowns kunnen wij u hierbij een goede veiligheidskundige ondersteuning geven en een advies voor een betere TAR organisatie.


Technical support and Maintenance support

Mestech Company is a Maintenance and Safety specialist for all technical support for Proces Safety Systems. Mestech offers usually technical support for Maintenance Dept. and HSE Dept. with creating or training about all issues Process Safety Management.
Mestech Support PSM-PHA: Requirements,Procedures,Governmental Regulations:
Lock out Tag Out, Confined Space,Hotwork,Process Safety,Hazops,Hazans,Risk Analyse,Contractor Safety,Line breaking,Asbestos,Safety Superisor by TAR,Safety rounds,5S system,Maintenance software,Maintenance advise and Projectleader.Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001. veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001. veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OHSAS 18001. veiligheidskundige mvk hvk procesveiligheid onderhoud, faalboom, hazop, hazop,hazan, rie ,rie ,rie, rie, risicoanalyse,proces,brzo,brzo,brzo,gevaar, ongeluk,analyse,analyse, en als Procesveiligheidskundige in te schakelen. Met name voor ondersteuning tijdens Onderhoudprojecten, Ondersteuning van de afdeling EHS, Plant Stops,Werkvergunningstelsel, Processtops,Onderhoudsprojecten, Procesanalyse, Ondersteuning bij PHA &PSM, Ondersteuning bij Hazop en RIE, Opstellen van procedures, Foutenboomanalyse,RBI,Lopa techniek,Gebeurtenisboom,Contractor safety,LOTO,faalboomanalyse,heetwerk,werken op hoogte Programma,Equipment intregrity,LOTO, Besloten Ruimte,Werken Op Hoogte,Ondersteuning bij de invoering van 14001 & OhsAS 18001.vlinderdas,vlinderdas,vlinderdas, hazop,hazan,rie,vlinderda